URL структурата на връзки в сайт според SEO

SEO структура на сайт

Откакто O’Reilly създадоха понятието Web 2.0 нещата в глобален мащаб претърпяха известни промени в много аспекти.

Появиха се много нови техники и приложения, които в един момент се явиха като шок за разработчиците. Както всичко ново, което се появява - трябваше да се свикне и с понятието Web 2.0

Едно от многото неща, с което се занимават разработчиците на Web 2.0 приложенията са структурите на URL (Uniform Resource Locator). Привидната структура на URL е по-благоприятна за индексирането в търсачките (вижте SEO структура на URL адреси). Така например ако разработвате онлайн магазин, преди Web 2.0 структурата на URL нямаше проблем да е:

http://example.com/index.php?catalogue=product&category_id=8&subcategory_id=16&product_id=32&action=view

Докато сега от гледна точка на индексираното нещата трябва да изглеждат приблизително така:

http://example.com/products/8/16/32/

Варианта за изчерпателност винаги си остава:

http://example.com/products/audio/mp3-players/32.html

Основният принцип при разработване на онлайн магазин трябва да е: /продукти/категория/под-категория/продукт

Играта със структурата на URL е почти философия. Освен за правилно индексиране в търсачките, хубаво е да се използва хубава структура за да не се изплашат посетителите, когато при посещение зърнат в address bar-a си километрична и неразбирама съвкупност от буквички и цифрички, които нищо не им говорят

П.П. Това е първата ми статия и се надявам поне малко да е била полезна. В скоро време отново ще се позанимаем с някои тънкости при разработването на Web 2.0 приложения.

Автор: www4u.org