За автора

Име: Христо Георгиев.

Занимания: Linux и Софтуер с Отворен Код.

Опит и лични постижения:

От 12-1998г. се занимавам с Linux и софтуер с отворен код.

От 08-2005г. поддържам втория отворен български XMPP/Jabber сървър, който работи върху ejabberd софтуера. Jabber е сравнително нов стандарт за обмен на съобщения (instant messages) с отворен код, който не е централизиран. Той работи на базата, на комуникацията на три тясносвързани нива: клиент към сървър, клиент към клиент и сървър към сървър. Стотици взаимно-свързани сървъри по цял свят се грижат за бързата и безпрепятствена връзка между потребителите на услугата. XMPP позволява също така едновременна връзка с едно потребителско име от няколко места наречени ресурси, като всяко едно може да бъде с различен приоритет.

Кратка информация за страницата:

azort.com е лична страница, на която можете да намерите допълнителна информация за мен и за новите ми начинания както и моята автобиография, и ръководства свързани с Linux и софтуера с отворен код.

Ръководствата поместени на страниците на azort.com са под Creative Commons Attribution-No Derivative Works 2.5 Bulgaria License. Моля да спазвате лиценза в случай, че решите да ги помествате на някоя Ваша страница.