Azort

URL структурата на връзки в сайт според SEO

Откакто O’Reilly създадоха понятието Web 2.0 нещата в глобален мащаб претърпяха известни промени в много аспекти. Появиха се много нови техники и приложения, които в един момент се явиха като шок за разработчиците. Както всичко ново, което се появява […]