Azort

URL структурата на връзки в сайт според SEO

Откакто O’Reilly създадоха понятието Web 2.0 нещата в глобален мащаб претърпяха известни промени в много аспекти. Появиха се много нови техники и приложения, които в един момент се явиха като шок за разработчиците. Както всичко ново, което се появява […]

SEO и структурата на сайт - втора част

Надявам се в предната статия да съм обяснил разбираемо каква е разликата между различните видове слоеве в структурата на сайта, защото сега ще използват тази терминология, с която направих описанието, за да изясня как те действат на SEO: 1. За да използвате […]

SEO и структурата на сайт - първа част

Става дума за "contents" в сайта (структура на сайта), които се оказват още един фактор за позволена спекулация върху резултатите от търсене в Google.com или така наречената SEO оптимизация за търсачки. За да стане по-ясно за какво ще пиша в тази тема, ще обясня […]