SEO и структурата на сайт - първа част

Става дума за "contents" в сайта (структура на сайта), които се оказват още един фактор за позволена спекулация върху резултатите от търсене в Google.com или така наречената SEO оптимизация за търсачки. За да стане по-ясно за какво ще пиша в тази тема, ще обясня какво ще се има предвид под"contents".

SEO структура

Това е начин за организиране на сайта по файлове в директории, субдиректории и прочие на сървъра. Затова не разбирайте под content структура на HTML кода, скриптове или CSS тагове, а именно файлова структура. Всяка структура има слоеве, в случая тези слоеве са директориите на сървъра. Един малък сайта има еднослойна структура - всички файлове са в главната директория(root) и този слой обуславя цялата структура.

Внимание! Сайтове, които имат разположени страници в различни директории (напримерсайта има 3 страници: root/index.htm, root/subdir1/index.htm и root/subdir2/index.htm) също са с еднослойни структури. Ако обаче искаме да постигнем многослойна структура трябва да имаме повече от една страница от сайта в отделна субдиректория на главната (например ако в root/subdir1/ имаме освен файла index.htm също и страниците index2.htm, index3.htm и пр.).

Слоевете имат специфични различия една от друга и се отличават с определени качества от останалите файлове и директории на сървъра. Те често биват сродни един на друг. Пример затова е наличието на index.htm страница в /root/subdir1/ освен другите htm страници в тази субдиректория. Тогава ако в subdir1 имате 3 страници + index-а значи имате трислойна структура.

Слоевете мога да са взаимно свързани или несвързани един с друг. Така например ако е налично и възможно препращането от root/index.htm към root/subdir1/index.htm имамевзаимо свързани слоеве, ако няма такава свръзка имаме наличие на несвързани слоеве. Субдомейните също се приемат за структурни слоеве на сайта.

Големите сайтове умело използват влиянието на субдомейните върху търсещите машини и посредством това увеличават "видимостта" на сайта в резултатите от търсенето.

Следва продължение...