SEO и структурата на сайт - втора част

Надявам се в предната статия да съм обяснил разбираемо каква е разликата между различните видове слоеве в структурата на сайта, защото сега ще използват тази терминология, с която направих описанието, за да изясня как те действат на SEO:

1. За да използвате ефективно една структура, всеки неин слой трябва да е направен като независим сайт. Това не означава, че не бива да използвате взаимосвързани слоеве, дори напротив - те се приемат като т.нар. "препратки към добри сайтове";

2. От казаното в точка 1. изводът е да използвате връзки от един слой към друг чрез URL препратки (вътрешни препратки). Пиша това в отделна точка, защото е много важно и има ефект;

3. Използвайте препратки от други сайтове към index-a от някой слой на вашия сайт (например, ако имате линк към вашия субдомейн "subdom1" в сайта http://dom.com/ е по-добре този линк да е самото име на субдомейна: "http://subdom1.dom.com", a не "http://subdom1.dom.com/dom.htm" например, макар, че и втория вариант не е грешен – просто не е особено ефикасен);

4. Изградете семантична идентичност (СИ) на отделните слоеве. Относно точка 4., под "СИ" се има предвид ключовите думи. Ако успеете да изградите слоеве, в чиито страници има различни тематики, следва че и ключовите думи в тези страници ще са различни, сравнено с тези в страниците на друг слой.

Имайте предвид, че Google се е наложил предимно заради много патенти за отчитане и оценка на ключовите думи, което (ако все още не сте сигурни) поставя като приоритет във вашата SEO програма ключовите думи в сайта ви. Та, когато имате да речем 2 слоя с index страница във всеки от тях и същевременно ключовите думи във страниците на единия слой са различни от тези в другия, Google ще ги приеме като два отделни сайта.

Да предположим, че двата слоя са "обменили" препратки (единия има линк към другия и обратно) - тогава ключови думи стават и самите препратки (техния текст, а не интернет адреса), защото имаме наличие на "добри" сайтове. Оттам нататък сами може да си направите изводите колко благоприятно е вашето индексиране.

Ще ви дам и друг пример. Да разгледаме пример със сайт за газоразпределителна компания. Тези компании имат клонове-централи и дори у нас (знаете, че тук уеб-сайта често се смята за излишен разход ) могат да си позволят отделни сайтове, ако не за всеки клон, то поне за по-големите. Да кажем, че нашата компания има един официален сайт и още 10 сайта на нейни клонове, като всеки от тези да ги наречем "дъщерни" сайта има минимум 5 страници.

Всяка главна страница на "дъщерните" сайтове съдържа лого на клона и текст с името на самия клон и града, в който се намира той. Оттам нататък другите страници са сравнително идентични, защото дават информация за оферти и цени на компанията. По този пример сами се досещате, че имаме дефицит на добри ключови думи (няма думи, които да са достатъчно често използвани при търсене, а и 10-те сайта са с почти еднакво съдържание - т.е. ако се търси по ключова дума, налична в тези сайтове, резултатите ще изведат всички тези 10 сайта).

Все пак думите при търсене като такива могат да са освен глаголи като "газифицирам" и съществителни, като "газ" например. Да не забравяме обаче, че освен друго, в всеки от "дъщерните" сайтове сме посочили мястото (града, селището), където се намира съответния клон.

Тогава сами знаете какво ще се получи, ако се търси по ключова фраза "газ София" например... И все пак това е фраза , шансът за намиране на нашия сайт става по-малък, защото малко хора ще се досетят да напишат и селището като ключова дума (а да ви кажа, горчивият ми кратък опит показва, че мноогоо малко хора знаят какво е значението на кавичките в Google, а не са голям броя хора, които все още търсят по една единствена дума, защото не знаят, че може и с повече).

Какво да направите? Как да докарате отлична индексация на всеки поотделно от "дъщерните" сайтове без да ограничите нещата до фрази, а до конкретни ключови думи? Доста сайтове, които имат SEO поддръжка използват ефекта с допълнителната страница с изкуствено-поставени ключови думи. В нашия пример ще добавим още една 6-та страница във всеки "дъщерен сайт", която ще описва да речем историята на развитие на клона в съответния град или някакви факти и данни за града, ще даде точен адрес на клона и пр.

И да кажем, че клон София на фирмата се намира до Зимния дворец - воала, имате ключова дума
"зимен дворец" в първото изречение от допълнителната шеста страница. След това да кажем във третото започвате с "Дворецът е..." - така думата ще се "затвърди" от Google Bot и ще се приеме за ключова. Туристически агенции, хотелиерски фирми, бензиностанции и пр. имат привилегия в този начин за SEO, защото могат да използват имена на геогравски обекти и туристически забележителности.

Ако имате наблюдения над индексирането по "contents", бих се радвал да пишете в тази тема.