Как да подобрим възвращаемостта на инвестицията за нашият сайт?

Подобряването на възвращаемостта на инвестицията е ключов момент за всяка компания. Това е измерване, което помага за приблизителното намиране на метрики за успеха на Вашата компания, които изискват доста работа за определен период от време. Това е връзка между цялата инвестиция, която сте направили и размера на печалбата от Интернет маркетинговата Ви кампания.

ROI

Възвращаемостта на инвестицията или ROI (Return On Investment) е вид измерване, което оценява ефективността на компанията и сравнява ефективността на такава инвестиция с предишна в период от време.Когато дадена компания не получава подходяща възвращаемост на инвестицията си, която е очаквала, тогава има няколко неща, които трябва да бъдат променени за подобряване на резултатите. Има няколко прости метода за калкулирането на възвращаемостта на инвестицията.

Такава калкулация съдържа няколко вариации. В първият вариант всичко, което трябва да направите е да калкулирате цялостната цена на рекламата, която включва всеки разход свързан с тази рекламна кампания. И на второ място трябва да калкулирате нетната печалба на рекламната кампания. И така нетната печалба от тази кампания се разделя на цялостният размер на инвестицията. Накрая резултата се изразява като проценти или съотношение.

Един от ключовите моменти във всяка кампания за възвращаемост на инвестицията е да е се следи дневно, седмично или и по двата начина. Това се оказва доста ефективен начин за следене на кампанията и води до подобряването на цялостната кампания.

Няколко от приоритетите при този вид следене на кампанията Ви са, че помага да следенето на всички бързи подобрения на Вашата кампания и Ви позволява да предприемете действия, които да доведат до още по-добри резултати. Също така може да разберете дали не инвестирате напразно в грешен проект и по този начин да губите пари дневно или седмично в грешна реклама.

Има два важни аспекта, когато става въпрос за подобряването на Вашата кампания за възвращаемост на инвестицията. Първият, разбира се, е извършването на професионална оптимизация на Вашият сайт, като по този начин, ще се подобри видимостта и цялостното позициониране на сайта Ви в търсачките.

Вторият аспект е професионално оптимизиране на процента на реализация за Вашият сайт или така нареченият - Website Conversion Rate. Когато оптимизирането на Вашият сайт е направено както трябва, тогава това работи като ефективен маркетингов инструмент, който ще подобри възвращаемост на инвестицията Ви.

Също така веднага ще забележите подобрение на сайта Ви в търсачките и неговата позиция там. По този начин разширявате видимостта на Вашата фирмена страница за определен период от време. Когато се увеличи процента на реализация на един сайта, това ще доведе до максимум брой следи за продажби на таргетираният трафик.

Използването и подобряването на сайта ни с помощта на SEO и SEM услуги е неизменна част от днешният бързо развиващ се Интернет бизнес. Разбирането за това как е необходимо да се използват за Вашата възвращаемост на инвестицията е момент, които всяка компания, независимо от малък, среден или голям мащаб, не бива да подминава лесно, ако иска да има успешни кампании спрямо направените инвестиции.

Александър Вълчев
http://seopal.bg