Оферти, ревюта и съобщения за пресата в блогове

SEO

РЕВЮ

Според Интернет изследванията, читателите биха 52% купили от даден продукт, ако разберат за него от ревю в блог. Блоговете са известни с това, че винаги изразяват активна гражданска позиция. Не забравяйте да изразите личното си мнение и впечатленията си за дадения продукт.

Поднесете ги така, че потребителят да разбере, че този продукт си струва. Бъдете кратки и предизвикателни. Започнете с най-важното и имайте предвид, че посетителите обикновено сканират вашия блог, разхождайки се из Уеб пространството.

След написването обърне внимание на грамотността и оформлението на текста. Не използвайте прекалено дълги изречения. Освен ревюта в корпоративните блогове често се срещат различни оферти и съобщения за пресата.

ОФЕРТИ

Офертата е обръщение към потенциалния клиент, целящо да го насърчи да закупи вашите стоки или услуги. Как се пише оферта? Още с първия ред трябва да привлече вниманието на читателя и да го подтикне да прочете Вашата оферта. Ако пращате офертата по имейл, задължително я адаптирайте към отделните читатели, като вмъкнете някой и друг ред специално за тях.

Не пускайте еднаква оферта на всички клиенти. За привличане на вниманието може да ползвате:

- фрагменти от предишни разговори „спомням си вашата идея...;
- новини по темата или цитати на авторитети в областта;
- интересна статистика или изследвания.

Покажете, че най-важното за вас е да бъдете полезни точно на този клиент, който чете офертата Ви в момента. Не изтъквайте предимствата на продукта, а ползите, които той ще донесе на клиента ви. И не оставайте анонимни. Кажете кои са изпълнителите на проекта и какви са техните предишни постижения. Накрая няма нужда от директни апели. Просто заявете готовност за общуване.

Например: "Ако имате някакви въпроси, ние сме готови да Ви отговорим по телефона ..." и оставете информация за контакт.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

То има за цел да информира журналистите, а чрез тях и широката общественост за това, което се случва във вашата компания. Така формирате желания образ и рекламирате своите продукти или услуги. Повод за подобни съобщения са нови проекти, конкурси, изложения, промени в цените или гамата продукти, благотворителни прояви и други, предизвикващи интерес събития.

Основният принцип в писането на съобщения за пресата е да не пишете за това, което се е случило с някаква малко известна фирма, а за това как ще се отрази на живота на хората. Не споменавайте името на фирмата в заглавието, а го скрийте някъде в текста или в коментарите, то трябва да отразява изложената в документа информация. Текстът трябва да отговаря на въпросите: Кой? Какво? Къде? Кога? Как?

Добавете интересни цифри и факти. Не забравяйте в края да добавите контакти.

Източник: http://postvai.com/