SEO оптимизирани текстове за сайт

Всеки фирмен сайт има няколко секции, в които запознава посетителите с мисията, ценностите, дейността си и им предоставя полезна информация за своите продукти и услуги. Всичко това трябва да е написано кратко, ясно и интригуващо.

seo copywriting

За да сътворите наистина уникално съдържание, така че четящият да може да усети наистина духа на тази фирма и какво я отличава от другите, ви трябва много предварителна подготовка. Запознайте се подробно с дейността на клиента. Със спецификите на бранша му, със силните и слабите му страни. Направете въпросници специално за него и го накарайте да ги попълни. Отидете в офиса или завода му. Гледайте, слушайте. Усетете живота на фирмата, за която ще пишете.

Когато сте готови да пристъпите към писане, важно е да знаете:

  • какви са целите на сайта;
  • как мислят потребителите;
  • какви думи и изрази използват.

Само така можете да решите как да структурирате информацията, кое да сложите първо "за нас" или "услуги", кои два текста можете да разположите един до друг. Не забравяйте, че в нета всяко съдържание се свързва с друго съдържание и така те създават трето – много по-общо и с по-голямо значение.

Старайте се да казвате най-важните неща в началото на текста. Така има най-голяма вероятност хората да ги прочетат.

Придържайте се към истината. Винаги има как да я кажете по приятен начин. Избягвайте клишета като: "динамичен","проспериращ", "най-добрите" и т.н. Ако пък ги използвате, внимавайте! Можете ли да им предадете ново съдържание?

Източник: postvai.com