HTML5 - време е за преминаване в бъдещето

HTML5 включва много семантични подобрения, които поставят допълнителни стандарти при форматирането на една HTML страница. Всеки един документ се дели на секции, като всяка секция се явява поддокумент със свое заглавие и съдържание.

html5

Всичко това се случва благодарение на новите семантични тагове "section", "article", "nav" и "aside". Всяка секция задължително започва с нов H1 таг, при което вече е нормално в рамките на един документ да се срещат няколко H1 тага.

Друго важно въведение са новите input типове, чрез които лесно се контролира съдържанието във формите. Някои от новите попълнения са: url, email, date, datetime и други. Към input тага вече може да се поставя и булевия атрибут "required" (задължително за попълване).

Всички използвани в момента браузъри поддържат или могат с лесни стъпки да се направят да поддържат безпроблемно новия стандарт HTML5. Затова всички нови сайтове вече е редно да се създават на тази база, за да работят безпроблемно и в обозримото бъдеще.