Azort

HTML5 - време е за преминаване в бъдещето

HTML5 включва много семантични подобрения, които поставят допълнителни стандарти при форматирането на една HTML страница. Всеки един документ се дели на секции, като всяка секция се явява поддокумент със свое заглавие и съдържание. Всичко това се случва […]