Google SandBox

Когато един собственик на съвсем нов сайт реши, че иска да поръча SEO услуги, той очаква възможно най-скоро да види своя сайт в резултатите на Google.com. Това обаче е нереалистично очакване. Управителите на големите световни търсачки като Google.com отдавна са преценили, че в динамичната среда Интернет има доста сайтове, но една сравнително малка част от тях наистина се задържат online и са полезни за своите посетители. Поради тази причина, за да бъдат отсяти постоянно действащите сайтове от "еднодневките", в Google създадоха алгоритъма SandBox.

google sandbox

Това е алгоритъм, който е база за пояснение за SEO специалистите и уеб-мастърите, обясняващ защо новите сайтове в Интернет имат много нисък ранг и не се индексират добре в Google. От март.2004г. Google забраняват достигане до максимален ранг за новите сайтове. През ноември.2003г. от компанията поясняват какво се крие зад наименованието "Филтъра Флорида" (Florida Filter), за който се знаеше, че е създаден, за да редуцира злоупотребите със спам (неправомерни методи за бързо издигане на сайта в резултатите от търсенето). Този филтър, обаче, се оказа не толкова ефикасен, колкото се очакваше – най-силните спам-сайтове бяха налице с достатъчно добри позиции в търсачката.

Ето защо вероятно от Google.com са преценили, че е по-добре първо сайтовете ‘да се докажат’ пред своите посетители. Днес говорим за "Google SandBox Ефект", който има за цел да забави индексирането на новите сайтове за 2-4 месеца. Това би могло да се избегне, като:

- новите страници са на стар домейн, регистриран преди поне 3 месеца;
- сайта използва програмите AdSense или AdWords;
- се направят регистрации и сайта се индексира в конкурентни търсачки като Yahoo и MSN (Bing.com)
- има добра мрежа от междусайтови препратки – това няма да избегне SandBox ефекта, но ще ускори неговото приключване.

За да разберете дали Вашият сайт е попаднал в Google SandBox, може да проверите следните параметри:

- ако сайта Ви няма Google PageRank, той е в Google SandBox
- ако търсите по пълното домейн име на сайта (www.site.com) в Google и не откривате резултати
- никакви други страници, освен главната не са индексирани

Google SandBox трябва да бъде приеман като изпитателен срок, в който сайта бива тестван за своята полезност и ефективност. Рефлектирането може да стане предимно връху обема на този срок. Той може да е по-дълъг, ако:

- има прекалено чести промени на текста, замяна на файловете на страниците;
- има преклаено чести промени в кода;
- има лоша интернет връзка на сървъра, придружена с честа недостъпност до сайта;
- използват се различни форми на злоупотреби (black hat);

Ако всичко е наред, излезе ли сайтът Ви от SandBox, той бързо ще придобие добро класиране в резултатите по ключови думи. Трябва да знаете, че Google SandBox, както и самите търсачки постоянно променят своите изисквания, базиращи се на нови атаки и злоупотреби. Обикновено сайтовете, попаднали в SandBox, са налични чрез сайтове-посредници. Това означава, че когато търсите с ключовите думи/фрази на Вашия сайт, най-вероятно в резултатите ще Ви излязат препратки към резултати на други търсачки (сайтове-посредници).

Това също бива отчетено от Google за бъдещото излизане на сайта от алгоритъм SandBox.