Полезна информация за застраховка Автокаско

Всеки желаещ да сключи едно от най-масовите застраховки а имено Автокаско трябва да знае, че това един процес, който съдържа редица подробности. Изискванията на застрахователните компании при Каско са особено стриктни и ние трябва да ги спазим до последно.

Автокаско

Налага се установяване на фактологическото състояние на вашето моторно превозно средство, неговата марка, модел, регистрация на номер, година на производство и още куп неща. Извършва се заснемане на проблемните част на автомобила, провежда се диагностика и се дава експертно мнение от застрахователя.

Допълнителното Всяко не традиционно оборудване и а техника за охрана ще получат оценка към актуалния момент и дата на сключения застрахователен договор. стойността му се формира в Български левове или валута Щатски долари – Евро.

Притежателят на дадено моторно превозно средство или друго упълномощено лице е длъжно да предостави оригиналния талон за регистрация на автомобилът, обект на застраховане. За скоро придобитите МПС-та има изисквания във вид фактура или декларация за митническа проверка, а при прехвърляне е задължителен нотариално заверен договор.

Застрахователните агенции предлагащи Автокаско работят при почти идентичен начин с клиентите си и описаните горе задължения са за всеки водач. Между собственика на моторното превозно средство и застрахователната компания се сключва полица позната още като договор, която идентифицира взаимоотношенията по оста клиент – застраховател.

Вие ще получите екземпляр от полицата, като другият ще остане при избраната от вас застрахователна агенция. Относно обезщетенията и процентите ще получите пълна информация от съответните консултанти на компанията, с която сте решили да работите.

Има и някои точки за прекъсване на застрахователната полица. Това може да се случи ако по някаква причина застраховката не влезе сила в уговорения срок или при трайно напускане на държавата. Тези както и други неща ще ви бъдат обяснени от избрания застраховател. Това бе нашата кратка но надяваме се полезна информация относно застраховка Автокаско за водачите на МПС в България. Желаем ви всичко най-хубаво.