Azort

Таргет група или целева група на сайт

След като вече сте си изградили план за действие и сте решили да правите сайт или да отваряте фирма, чията голяма част от дейността ѝ ще се развива в интернет пространството, то е необходимо да определите групата от клиенти, към които ще се целите. На […]