Azort

Намиране на спонсори за събитие

Намирането на спонсори е една от най-трудните части при организиране на някакво събитие и състезание. Все пак е добре да има награди за да могат участниците да бъдат мотивирани. Спонсорството обикновено се изразява в посрещането на част от разходите по дадено […]