Azort

Прес релийз съобщения за медиите

Съобщенията за медиите стигат ли до тях? Разпространяването на съобщения за медиите трябва да е прилежно планирано, проучено, описано, подготвено, наблюдавано, одобрено, реализирано в подходящото време и по подходящия начин. В противен случай защо да си правим […]