Нов домейн или поддомейн на съществуващ сайт?

Всеки сайт на различен домейн има своя собствена идентичност, собствена визия, собствена аудитория. Това е особено важно, ако единият сайт има търговска ориентация, а другият не.

Домейн

Съдбата на един сайт е трудно предвидима в неговото начало. Сайтът може да бъде успешен, а може и да не бъде. Разделянето на сайтовете на отделни домейни насочва всеки от тях по собствен път. Единият сайт може да бъде много успешен, а другият – не. Успехът или неуспехът на единия сайт не повлиява другия. Репутацията на единия сайт не оказва влияние на репутацията на другия сайт.

Ако имате два или повече сайта на един домейн, връзките към всеки от тях са връзки към основния ви домейн. Това е особено важно, ако основният ви домейн е търговски сайт, който продава продукти или услуги. Много по-лесно можете да получите връзка към интересна публикация в блог, отколкото към основен търговски домейн. Това е много основателна причина за започване на нов сайт на поддомейн.

Поддомейнът изглежда като съвсем отделен сайт, в различна топ левъл директория спрямо основния домейн. Търсачките зареждат файла robots.txt от основната директория на поддомейна ви, тъй като това на практика е един отделен домейн.

Въпреки това, търсачките понякога третират поддомейните като поддиректории на основния домейн. Това зависи от търсачката, от структурата на връзките между двата сайта и от алгоритъма, който използва търсачката в определен момент. А алгоритмите се променят непрекъснато.

Вие никога не може да бъдете сигурни дали поддомейнът ви ще бъде приет като отделен сайт или като поддиректория на основния ви домейн, поради това и няма ясно разграничение между двете. Затова е и трудно да се предвиди дали линковете към вашия поддомейн ще донесат полза за основния ви домейн.

Поддомейни на децентрализирани домейни

Трябва да се има предвид, че при новите децентрализирани домейни, като .BIT , не винаги е възможно да се работи с поддомени. Структурата на тези имена е ключ -> стойност и по концепция при тях не може да има вътрешни нива/поддомейни. Протоколът обаче позволява дефинирането на такива, но зависи изцяло от уеб сървъра дали те ще бъдат поддържани.

Съветът ни е, независимо от домейн зоната, избягвайте използването на поддомени.

Подобни публикации: