Въздуховодна термопомпа. Безплатна енергия всекиму?

Когато погледнете навън през прозореца какво виждате? Улицата, сградата отсреща, дървета, зеленината? Каквото аз виждам, е безплатен енергиен източник – въздухът.

Безплатна енергия

Вярвате или не, на практика можете да използвате въздуха навън, един от напълно безплатните дарове на природата, за да се топлите и действително да охлаждате дома си. Дори и при температури под нулата, обкръжаващият ви въздух съдържа топлина.

И когато концентрирате тази топлина с въздуховодна термопомпа, вие можете да извлечете достатъчно от него, за да загреете както домашните радиатори на водна основа или подовото отопление, така и течащата вода. Същата тази термопомпа може да се използва и като климатична система, която да охлажда дома ви през лятото.

Защо точно въздуховодна термопомпа?


Ето ги двете най-набиващи се на очи причини:

Първата е финансова. Въздуховодната термопомпа прави отоплението на дома и течащата вода много по-евтино. Можете да намалите разходите си за отопление до 65%, въпреки че точната стойност зависи от няколко фактора като мястото, където живеете, големината на вашия дом и това дали използвате охладителната функция или не.

Първоначалната ви инвестиция е сравнително ниска, тъй като въздуховодната термопомпа, за разлика от газовата, не изисква каквито и да било геотермални сондажи. Ефективността на термопомпите е че те имат особено висок работен диапазон, което ще окаже положително влияние върху бързината, с която вашата инвестиция ще се отплати.

При непрекъснато растящите цени за енергия малко вероятно е да съжалите за решението си. По-скоро, бихте започнали да се радвате на спестяванията още от първия месец.

Втората причина за избора на въздуховодна термопомпа е, че тя щади околната среда. Простото извличане на естествено намиращата се в природата енергия от въздуха навън за отопление на дома и течащата вода води до много по-ниски емисии на CO2 в сравнение, с която и да било традиционна отоплителна система, базирана на изкопаеми горива.

Подобни публикации: